BIP
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
Aktualności
Przekazanie obowiązków Komendanta 45 WOG
22.07.2015
22.07.2015

W dniu 10 lipca 2015 roku odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie. W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dowódcy, kierownicy i szefowie jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym oraz współpracujących z 45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym a także żołnierze i pracownicy wojska 45 WOG. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1100 złożeniem meldunku przez Zastępcę Komendanta 45 WOG Komendantowi 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. Wszystkich obecnych przywitał dotychczasowy komendant ppłk Sławomir LEWICKI. Jako pierwszy głoś zabrał płk Andrzej SZPONAR, Komendant 4 RBLog , który w swoim wystąpieniu podziękował przekazującemu obowiązki komendantowi za ogrom pracy włożony w tworzenie od podstaw 45 WOG i całokształt jego funkcjonowania. Następnie przedstawił osobę nowego Komendanta – ppłk Władysława OSTROWSKIEGO. Po przemówieniu Komendanta 4 RBLog, ppłk Sławomir LEWICKI i ppłk Władysław OSTROWSKI podpisali protokoły przekazania obowiązków. Po złożeniu meldunku o przekazaniu i przyjęciu obowiązków obydwaj dokonali uroczystego wpisu w księdze pamiątkowej jednostki. Ppłk Sławomir LEWICKI w krótkim wystąpieniu przedstawił historię formowania jednostki oraz podziękował wszystkim za współpracę i realizację zadań na bardzo wysokim poziomie. Swoje wystąpienie zakończył wręczeniem pism z podziękowaniami dla dowódców, kierowników i szefów jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym oraz współpracujących z 45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym. Na zakończenie części oficjalnej delegacje żołnierzy, pracowników wojska 45 WOG oraz zaproszeni goście podziękowali ppłk Sławomirowi LEWICKIEMU wręczając okolicznościowe upominki oraz składając życzenia. Dopełnieniem uroczystości był występ artystyczny w wykonaniu zespołu „Singin Bird’s” oraz żołnierski poczęstunek.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 4127145 gościem na naszej stronie