BIP
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
Aktualności
Warsztaty z kadrą i pracownikami wojska odpowiedzialnymi za realizację problematyki gotowości mobilizacyjnej i bojowej w jednostce wojskowej  4 RBLog 16-17.09.2015r.
18.09.2015
16-17.09.2015r

 

W dniach 16-17.09.2015r. na obiektach 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie odbyły się „Warsztaty z kadrą i pracownikami wojska odpowiedzialnymi za realizację problematyki gotowości mobilizacyjnej i bojowej w jednostce wojskowej” podległych jednostek 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. Zajęcia podzielone zostały na dwa dni robocze. W pierwszym dniu przedstawiciele Sekcji Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej 4 RBLog poprowadzili szereg wykładów dotyczących problematyki gotowości mobilizacyjnej i bojowej. W drugim dniu zostały przeprowadzone metodyczne zajęcia pokazowe, w których pokazane zostało: organizacja i funkcjonowanie służby dyżurnej po otrzymaniu rozkazu dotyczącego realizacji zadań gotowości mobilizacyjnej i bojowej wraz z uruchomieniem alarmowania, przebieg odprawy informacyjnej po otrzymaniu rozkazu oraz organizacja i funkcjonowanie elementów bazy mobilizacyjnej 45 WOG. W zajęciach prowadzonych pod kierownictwem Szefa Sztabu 4 RBLog ppłk Sebastiana WOLSZCZAKA wzięli udział  Szefowie Wydziałów Administracyjnych WOG, Szefowie Logistyki WOG, Kierownicy Składów i Warsztatów, Komendanci WKT, Dowódca 2krr, Szefowie Sekcji GBiM oraz osoby odpowiedzialne za problematykę GMiB w JW podległych Komendantowi 4 RBlog.


Tekst: kpt. Daniel MYŚLIŃSKI
Zdjęcia: p. Mariusz "MAŁY" MATULEWICZ, 
kpt. Daniel MYŚLIŃSKI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 4127148 gościem na naszej stronie