BIP
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
Aktualności
Pożegnanie kpt. Myślińskiego
25.01.2018
25.01.2018

W dniu 25.01.2018r.  Komendant 45.WOG  ppłk Waldemar Kliszczak pożegnał kończącego służbę w naszej jednostce kpt. Daniela Myślińskiego.

W obecności  licznie zgromadzonych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej,  ppłk Kliszczak podziękował panu kpt. Danielowi Myślińskiemu za bardzo dobrze sprawowaną, choć trudną służbę na stanowisku szefa sekcji operacyjnej. Po zapoznaniu zebranych z dotychczasowym przebiegiem służby, wyraził uznanie i wdzięczność za pełen profesjonalizm i wielkie zaangażowanie oraz poświęcenie w wykonywanie bardzo wielu, nie tylko etatowych zadań.

Dziękując za czteroletni okres służby w 45. WOG, życzył wielu sukcesów na kolejnym stanowisku służbowym a także  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i wręczył tradycyjnie okolicznościowy list gratulacyjny. Do życzeń i podziękowań dołączyli się wszyscy przybyli na pożegnanie żołnierze i pracownicy.

Następnie głoś zabrał kpt. Daniel Myśliński, dziękując swoim podwładnym i wszystkim współpracownikom za wspólną służbę i pracę, zapewniając jednoczenie, że zmiana jednostki wojskowej nie powoduje zerwania kontaktów.

Kpt. Daniel Myśliński, decyzją wyższych przełożonych został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji operacyjnej Dywizjonu  Zabezpieczenia Hydrograficznego MW w Gdyni i jednocześnie mianowany do stopnia komandora podporucznika.

Panie Komandorze – życzymy samych sukcesów.Tekst i foto: Wiesław Palczak

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 4304038 gościem na naszej stronie