BIP
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
Aktualności
Odprawa roczna 45 WOG.
09.02.2018
09.02.2018

 

W dniu  08 lutego 2018 roku na bazie Klubu Wojskowego 17 WBZ w Wędrzynie odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Komendanta  45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za 2017 rok. 

Jej celem była ocena wykonania zadań i podsumowanie działalności  pionów funkcjonalnych podległych Komendantowi WOG za miniony rok oraz określenie kierunków działalności
i postawienie zadań na 2018 rok.


Pierwszym elementem odprawy było przedstawienie nowo przybyłych   żołnierzy i wręczenie im „Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego”. Kodeksy z rąk Komendanta oraz przedstawicieli korpusów osobowych odebrali:

- ppor. Zuzanna KOSTRZEWA

- st. chor. szt. Tomasz ZALEWSKI

- st. chor. Rafał MANIA

- st. chor. Krzysztof URBAN

- st. chor. szt. Wojciech KASPEREK

- st. chor. Marek JANOWSKI

Jednym z elementów odprawy było również podsumowanie działalności i wybór nowych władz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na zakończenie odprawy Komendant ppłk Waldemar KLISZCZAK dokonał oceny jakości i terminowości wykonania zadań za cały Oddział oraz wskazał główny kierunek i uwarunkowania  wpływające na przebieg realizacji głównego zadania na rok kolejny.

Jednocześnie złożył wszystkim żołnierzom i pracownikom RON 45 WOG podziękowania za całoroczny wysiłek w wykonywaniu zadań.


Tekst: Wiesław Palczak
Foto: Mariusz "Mały" Matulewicz

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 4304044 gościem na naszej stronie