BIP
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
Oferta pracy


Oferty pracy w 45 WOG -  miejsce pracy Wędrzyn:

1.       TECHNIK

Główne obowiązki:                 

- zarządzanie kontami użytkowników,

- obsługa programów resortowych MON,

- nadzór nad zabezpieczeniem programów operacyjnych.

Wymagania:

- średnie informatyczne,

- znajomość systemów operacyjnych,

- znajomość pakietu MS Office,

- umiejętność  instalowania oprogramowań.

Planowane zatrudnienie od 01.08.2018r.

 

2.       MONTER

Główne obowiązki:

- praca przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych,

- praca przy instalacjach centralnego ogrzewania,

- praca przy instalacji kanalizacyjnych zewnętrznych ( praca przy pojeździe WUKO),

- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego pod względem instalacji sanitarnych i CO

- znajomość działania instalacji wentylacyjnych w kotłowniach.              

Wymagania:

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,

- oraz instalacji i sieci wod. -kan. i CO (grupa 2 pkt. 1,2,4,5,6,10).

Doświadczenie zawodowe:

- praca na instalacjach pp, pe, cu, stalowych.

Planowane zatrudnienie od zaraz.

 

3.       MALARZ

Główne obowiązki:

- wykonywanie robót malarskich.

Wymagania:

- brak

Planowane zatrudnienie od zaraz.

 

4.       POMOC KUCHENNA

Główne obowiązki:

- pomoc w przygotowaniu potraw w zakresie od obróbki wstępnej do obróbki termicznej,

- obsługa urządzeń gastronomicznych.

Wymagania:

- wykształcenie zawodowe,

- umiejętność w przygotowywaniu posiłków,

- posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Doświadczenie zawodowe:

 

- doświadczenie związane z zbiorowym żywieniem.

Planowane zatrudnienie od zaraz- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

5.       KUCHARZ

Główne obowiązki:

- przygotowanie potraw od obróbki wstępnej do obróbki termicznej,

- obsługa urządzeń gastronomicznych.

Wymagania:

- wykształcenie zawodowe kucharz,

- umiejętność w przygotowywaniu posiłków,

- posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Doświadczenie zawodowe:

- doświadczenie związane z zbiorowym żywieniem.

Planowane zatrudnienie od zaraz- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

6.       WARTOWNIK

Główne obowiązki:

-ochrona i obrona osób, obiektów, urządzeń i mienia wojskowego powierzonego mu pod ochronę.

Wymagania:

- wpis do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

- aktualne badania lekarskie pracownika ochrony,

- legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Planowane zatrudnienie od zaraz.

 

7.       ELEKTROMONTER

Główne obowiązki:

- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

- obsługa agregatów prądotwórczych,

- konserwacja zewnętrznych instalacji i oświetlenia ulicznego.

Wymagania:

- uprawnienia eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu gr. 1 ppkt. 2, 4, 7, 9, 10.

Planowane zatrudnienie od 01.09.2018r.

 

8.       MAGAZYNIER

Główne obowiązki:

- prowadzenie ewidencji magazynowej,

- koordynowanie procesu magazynowania,

- wydawanie i przyjmowanie produktów żywnościowych oraz sprzętu służby żywnościowej.

Wymagania:

- wykształcenie średnie,

- posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Planowane zatrudnienie od 01.08.2018r.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania aplikacji do pracy w postaci życiorysu oraz listu motywacyjnego na adres: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy; 69-211 Wędrzyn lub w postaci poczty elektronicznej na adres: 45wog.personalna@ron.mil.pl

Kontakt telefoniczny do sekcji personalnej: 261676252, 261676251, 261676250.

 

Niniejszym informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczanie w aplikacji następującej klauzuli :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 45 WOG , 69-211 Wędrzyn w celach rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem „o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)”.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 4384364 gościem na naszej stronie