BIP
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
Działalność i zadania

Głównymi dokumentami stanowiącymi podstawę do rozpoczęcia formowania 45 WOG były:

 

-  Decyzja nr Z-105/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9.12.2010

- Rozkaz nr Pf-19/Org. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 9 marca 2011 w sprawie realizacji zmian organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP

- Wytyczne Zastępcy Szefa Inspektoratu - Szefa Logistyki z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zadań formowania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych.

 

 

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, to jednostka specjalistyczna będąca dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, utworzona w celu realizacji zadań finansowo-gospodarczych na rzecz jednostek wojskowych, stacjonujących w swoim rejonie odpowiedzialności, w zakresie:

  • obsługi finansowej;
  • infrastruktury wojskowej;
  • zabezpiecznia materiałowego i technicznego;
  • zabezpieczenia medycznego;
  • zadań mobilizacyjnych;
  • ochrony obiektów.

     45 WOG świadczy również usługi na rzecz ćwiczących jednostek wojskowych na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn. Zadnia te realizuje, w ramach przydzielonych limitów finansowych, poprzez zakupy towarów i usług, w tym poprzez zlecanie zabezpieczenia podmiotom zewnętrznym w ramach outsourcingu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 4484660 gościem na naszej stronie